Video: cách ghép một cây thông

Video: cách ghép một cây thông

  Video cây cảnh     4.930

Cách ghép một cây thông (bonsai black pine grafting) do Brent Walston trên site evergreengardenworks.com thực hiện, clips của Bob Potts: