Sâu ngài hại lá

Sâu ngài rất hại đến lá, nó ăn rỗ lá thậm chí ăn toàn bộ trọn lá.

Chúng có tài ngụ trang suất sắc, cần tìm kỹ mọi chỗ như lá, cành và đặc biệt là dưới các tán lá nhanh chóng loại bỏ chúng bằng tay. Sâu ngài non thường sẽ được phát hiện ở mặt dưới lá vì như thế để tự bảo vệ chúng khỏi kẻ thù. Sử dụng thuốc sâu là cách hưu hiệu.

Image


Bài liên quan...


Bài viết khác

sauanlamai.jpg

Sâu ăn lá mai

Vào những đợt cây mai vàng ra đọt non, lá non cây mai thường bị một lọai sâu cuốn những lá non này lại, rồi cắn phá, làm cho lá mai bị cắn khuyết, xơ xác. Xin cho biết nên phòng trừ chúng bằng cách nào? Dùng lọai thuốc gì?