Ốc sên hại cây

Ốc sên và ốc cũng rất hại và chúng nhanh chóng gây ra các khu vực lớn làm rụng lá. Trong các thời kỳ ấm, buổi tối ẩm là thời gian của chúng đi ăn, gây ra lỗ xung quanh các cạnh của lá, chúng có thể ăn hoàn toàn tất cả các lá cây. Dấu hiệu là vết mòn màu bạc (đường ốc đi).

Ốc sên và ốc chỉ hoạt động khi nhiệt độ đạt 10 ° C vào mùa xuân và chúng có thể “ra tay” vào lúc ban đêm (!) lúc này ta có thể tìm và diệt chúng, hoặc diệt bằng cách sử dụng “bả” nhử ốc sên đặc chủng ở dạng bột viên hoặc lỏng. (>> Cách diệt trừ ốc sên hại cây hiệu quả )


Bài liên quan...


Bài viết khác

sauanlamai.jpg

Sâu ăn lá mai

Vào những đợt cây mai vàng ra đọt non, lá non cây mai thường bị một lọai sâu cuốn những lá non này lại, rồi cắn phá, làm cho lá mai bị cắn khuyết, xơ xác. Xin cho biết nên phòng trừ chúng bằng cách nào? Dùng lọai thuốc gì?