Cây này, có nên cắt ngọn trực?

Đây là cây đã có dáng ban đầu và chủ nhân băn khoăn có nên cắt ngọn trực hay không? Xin hãy cho ý kiến!

Khi xen xét các khả năng, chủ nhân đã đi đến cách xử lý cuối cùng. Nào, các bạn hãy cũng theo dõi từng bước thực hiện của ông ấy nhé, xem và đánh giá cách xử lý này đã là tối ưu chưa?

Image

Image

Image

Xử lý vết thương:

Image

Image

Image

Image

Và hãy xem kết quả cuối cùng, xin các bạn cho nhận xét.

Image

Image


Bài liên quan...


Bài viết khác