Cây thông Xcôt-len này tạo dáng thế nào?

cây thông Xcôt-len khi chưa tạo dáng

Image

Sử dụng dây để cuốn các cành, chăm sóc thúc đẩy sự phát triển để cây xanh tốt có nhiều dăm hơn, sau 2 năm gỡ bỏ dây cuốn.

Image

 

Để cắt dăm lá, nên dùng kéo. Cẩn trọng đừng để vết cắt bị rệp, bọ bu.

Image

 

Peter đã mua cây này về, và ông ấy làm jin.

Image

Image

Chi tiết phần jin

Image

và kết quả cuối cùng:

Image

 


Bài liên quan...


Bài viết khác