Tạo mini bonsai từ táo gai này

Image

Một cây táo gai nhỏ nhắn khi chưa tạo dáng
Image

Quan sát thân, khoảng 20 năm tuổi, khá tốt và phát triển
Image

Cho cây phát triển thêm, mùa hè năm 2002
Image

Mùa đông năm 2002
Image

Mùa hè năm 2003
Image

Cắt ngọn lấy cành dưới làm ngọn cho mini bonsai và kết quả cuối cùng

Bình luận và đánh giá

Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết khác