Thừa – thiếu chất dinh dưỡng trên cây thủy sinh

Nếu ta không chú ý chăm sóc cây thuỷ sinh, hoặc ít chú ý tới nó, chúng dễ bị thiếu chất dinh dưỡng. Chúng ta cùng tìm hiểu các triệu chứng.

Triệu chứng, biểu hiện

Triệu chứng và các biểu hiện được thấy rõ trên lá – lá non và lá giá, thân cây hoặc cả nguyên cây.

Bắt đầu trên lá non

Vàng lá:

 • Lá non bị vàng, không còn xanh mà ngả ra màu vàng chanh hoặc trắng. Thân cây không mọc lên nữa và cũng ngả ra màu vàng -> Thiếu chất sắt.

Cháy lá:

 • Gân lá xanh nhưng thân lá bị vàng hoặc xanh nhạt. Có những đốm đen. Nguyên cả lá ngả sang màu vàng (trừ gân lá xanh nhưng có những chấm trắng) -> Thiếu chất Mangan.

Bắt đầu trên lá già

Màu khác thường, mọc không đều:

 • Thân cây mọc khoẻ, cứng cáp và dầy, lá xanh đậm và cuộn lại, đốt ngắn và cuống lá ngắn -> Nhiều chất Nitơ.
 • Giữa gân lá bị màu xanh nhạt hoặc vàng. gân lá màu đỏ nâu, nhiều vết tím trên thân cây và gân lá mé dưới lá -> Nhiều chất Mangan.
 • Vết nâu ở các lá mọc ở phần dưới cây rồi lan từ từ lên phía trên, đốt ngắn, lá nhỏ. Cây phát triển chậm.Nguyên cả lá ngả sang màu vàng (trừ gân lá) -> Thiếu chất zinc.
 • Lá xanh nhạt, nhất là ở giữa gân lá, nhiều lúc lá vàng rồi rụng. Nhiều lúc lá có màu xanh sọc vàng. Tuy nhiên cây vẫn phát triển tốt -> Thiếu chất molybdène.

Vàng lá:

 • Cây ngưng phát triển, lá nhỏ và chuyển vàng (nhưng ở giữa lá vẫn xanh -> Thiếu chất Kali.
 • Lá già có màu xanh sọc vàng và đốm nâu. Viền lá vẫn xanh -> Thiếu chất Magie.

Cháy lá:

 • Cây ngưng phát triển, lá cuộn lại và héo, ngả màu vàng và nâu, cây héo-> Quá nhiều chất Nitơ.
 • Lá xanh đậm nhưng có đốm cháy -> Nhiều chất Magie.

Image
Biểu hiện thiếu Mg (mangan) trên lá táo

Cả nguyên cây

Màu khác thường, mọc không đều:

 • Lá nhỏ và mỏng, màu xanh nhạt, lá già bị vàng. Cây ngưng phát triển -> Thiếu chất Nitơ.
 • Gân lá đen, Lúc bệnh nặng, lá non ngả màu vàng -> Nhiều chất zinc.

Cả nguyên cây nhưng triệu chứng khác nhau giữa lá già và lá non

Màu khác thường, mọc không đều:

 • Cây phát triển chậm, lúc sau sẽ thấy lá nhỏ, cứng màu xanh xám. Trên những lá già có những đốm mọng nước, chuyển màu và héo -> Thiếu chất Phốtpho.
 • Lá non bị đốm trắng trong phía gần viền lá và giữa gân lá Cây ngưng phát triển. Lá nhỏ và viền cong về phía trên. Khi bệnh nặng, lá rụng dễ dàng. Rễ cây ngắn và nâu -> Thiếu chất Canxi.

Màu khác thường, mọc không đều, vàng lá:

 • Cây phát triển chậm, đốt ngắn và lá nhỏ. Lá vàng (xanh nhạt hoặc vàng đậm)dần từ gốc đến đỉnh cây. Lá nhỏ và viền cong về phía dưới, cây héo dần -> Thiếu chất Đồng.
 • Lá phía giữa và gốc cây vàng ít và dễ rụng. Cành cây và lá mọc không đều, viền cuốn về phía trên. Rễ đen và đầu rễ lớn -> Thiếu chất Bo.

Màu khác thường, mọc không đều, héo lá:

 • Viền lá già màu vàng xanh, cuộn lại phía dưới. Lá tròn hơn bình thường. Lá phía đỉnh cây nhỏ -> Nhiều chất Bo.

Nhiều thứ này sẽ dẫn đến thiếu thứ khác

 • Nhiều Amoniac / Amoni = Thiếu Kali, Thiếu sắt
 • Nhiều Kali = Thiếu Canxi, Magie hay sắt
 • Nhiều Lưu huỳnh = Thiếu Mo
 • Nhiều sắt = Thiếu Mangan

Bài liên quan...


Bài viết khác