Video: cách ghép một cây thông

Cách ghép một cây thông (bonsai black pine grafting) do Brent Walston trên site evergreengardenworks.com thực hiện, clips của Bob Potts:


Bài liên quan...


Bài viết khác