Video: ghép cây tùng, bách xù P1

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây.

An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very time intensive, and I could not fit the whole thing into a ten minute video format even with edits.

Phần 1: (Juniper Foliage Grafting Part 1)


Bài liên quan...


Bài viết khác