Video: cắt tỉa cây tùng, bách xù P2

Sau khi cắt tỉa, còn 3 thân ở phần 1 của video, ta tiếp tục tạo dáng cho cây, hình thành một cây cảnh!

In Part One we took a nursery juniper and pruned it down to three usable trunks. In Part Two we wire the trunks and do some rough pruning to create the bonsai tree.

Phần 2: (How to create a bonsai tree from a nursery juniper, part two)


Bài liên quan...


Bài viết khác

Video: ghép cây tùng, bách xù P2

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây.
An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very t