Video: tạo dáng 1 cây si thành bonsai

Viêc thay chậu và uốn – cắt tỉa tạo dáng sẽ giúp cây si trở thành 1 bonsai thực thụ!

The repotting and pruning of a Ginseng Ficus prebonsai, part of its conversion into a more traditional bonsai tree.

How to turn a Ginseng Ficus into a real Bonsai Tree:

Comment and Rating

Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết khác

Video: ghép cây tùng, bách xù P2

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây.
An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very t

Videos

Triển lãm