Video: cách thay, chuyển chậu cây tùng

Việc thay châu từ hình chữ nhật sang lục giác sẽ giúp cho cây tùng đẹp và phù hợp hơn. Cùng việc thay chậu, ta có thể bỏ bớt, cắt tỉa các cánh thấp, lá …

A fall repotting of a small juniper bonsai tree from an inappropriate rectangle pot into a better hexagonal pot, and a restyling of the tree from an indeterminate upright style into a better bunjin style by removing two lower branches.

Juniper Bonsai Tree Fall Repotting:

Bình luận và đánh giá

Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết khác

Video: ghép cây tùng, bách xù P2

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây.
An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very t