Video: cách thay đất và nâng gốc 1 chậu tùng

A repotting and root reduction of a collected prostrata juniper that has spent the past several years in a plastic training pot. This is an edit; the actual process took about 45 minutes.

Repotting a Collected Prostrata Juniper


Bài liên quan...


Bài viết khác

Video: ghép cây tùng, bách xù P2

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây.
An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very t