Video kỹ thuật tạo hình bonsai của Masahiko Kimura P1

Kimura là một nghệ nhân lớn trong giới bonsai, hãy xem những kỹ thuật tạo dáng của ông qua các clips:

DEMOSTRACION DE BONSAI REALIZADA POR MASAHIKO KIMURA


Bài liên quan...


Bài viết khác

Video: ghép cây tùng, bách xù P2

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây.
An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very t