Video Kimura nói về cây thông núi

Pine in Huang shan and Chinese mountains:

Những lời nói của ông trong đoạn clips:

Cây bonsai này trông nó giống như được trồng trên chậu đã lâu. Nhưng không, nó trở thành một cây bonsai khoảng độ 3 năm nay, tuy nhiên tuổi thực sự của nó là hàng trăm năm trên núi. Cây này không được đưa ra trồng ngoài vườn… Cây thông này mọc ngoài tự nhiên trên dãy Hoàng Sơn – núi Trung Quốc …
Đây là một kiểu dáng bonsai trồng trên đá, nó được làm jin, tạo dáng của Nhật bản…


Bài liên quan...


Bài viết khác