Một số tác phẩm tiêu biểu của Cường họa sỹ

Xin giới thiệu “một số tác phẩm tiêu biểu” của Cường họa sỹ.

Chú ý: Một số tác phẩm đã được bán!

Cây “Mâm xôi con gà”

Cây “Huyền Phượng vũ”

Tùng kim dáng huyền

Tùng la hán “Phượng vũ”

Tùng la hán dáng siêu

Sanh “Hoành thụ”

Sanh “Nghênh phong”

Sanh tam đa

Sanh dáng trực

Tùng la hán “Phượng vũ” mini

Sanh “Chung một cội nguồn”

Sanh “Tình mẹ”

Sanh “mai bò”

(còn nữa..)


Bài liên quan...


Bài viết khác

Peter Krebs.jpg

Penjing của Peter Krebs

Một tác phẩm hài hòa! Các u bướu, vết sẹo đặc biệt, với độ tuổi của nó gần 150 năm. Các vết sẹo nhắc nhở chúng ta về sự vô thường của sự vật và thời gian.