Kỹ thuật cắt chuyền – cắt giật

Cần phân biệt việc cắt bỏ các cành thừ hay một đoạn thân dài quá thì đó không phải là cắt chuyền. Mục đích cắt chuyền là tạo ra các nhịp chuyển tiếp củ thân cây hay cành cây nhằm:

  • Tạo ra một bước rẽ, ngoặt khỏi trục thẳng ban đầu làm cho thân cây hay cành cây uyển chuyển, mềm mại và tránh được nét thẳng đuỗn.
  • Làm cho thân cây nhỏ dần từ dưới lên theo từng nhịp hoặc cành cây nhỏ dần từ trong ra ngoài theo từng đoạn.
  • Tạo nên những mẩu sẹo, làm tăng vẻ phong sương cổ lão của cây.
  • Là một trong các thủ pháp làm thay đổi hình hài cây so với hình hài ban đầu.
  • Đối với thân cây vừa thẳng đuỗn vừa to đều từ gốc đến ngọn theo cột nhà, nếu dùng các phương pháp uốn kéo như ke, tăng đơ, vam, day kim loại rất ít hiệu quả là không khắ phục được sự to đều từ gốc đến ngọn, ta nên dùng phương pháp cắt chuyền như sau:

Lúc này cành số 2 có 3 nhánh, được đánh số 1, 2, 3. Đến đây có các phương án như sau:

  • Nếu để cây tiếp tục đi thẳng lên thì ta cắt chuyển bỏ nhánh số 2, để lại nhánh số 1 nuôi lớn làm thân và nhánh số 3 trở thành cành số 2 của thân cây.
  • Hoặc ta có thể cắt bỏ nhánh 1 và 2, nuôi lớn nhánh số 3 đi ngang ra để tạo cây hoành, sau đó bố trí cành ngọn cho cây hoành đến chỗ hoàn chỉnh.

Như vậy việc cắt chuyền ta có thể thay đổi hoàn toàn hình hài ban đầu của cây.

Đối với cành cây, mục đích cắt chuyển cũng là tạo ra đường nét uyển chuyển, làm cành cây nhỏ dần theo từng đoạn và quan trọng hơn ở chỗ ta có thể tạo nên những nét ngoặt hết sức đột ngột và lý thú làm sững sờ giới thưởng ngoạn.


Bài viết khác