Kỹ thuật bonsai là sự sáng tạo

Image

Bonsai là một nghệ thuật lạ lùng từ đó người ta có thể sáng tạo ra một tình cảm về thực tại của thiên nhiên bằng sự vận dụng bằng tay qua một thời gian dài về cây cảnh đá tảng khay và chậu, và mỗi cây Bonsai là một, không cây nào giống cây nào.

Các bạn không bao giờ cạn nguồn sáng tạo Bonsai, nó vẫn tiếp tục mãi mãi. Trong nghệ thuật Bonsai không có một trường học đặc biệt dạy kỹ thuật bởi vì các bạn có sự săp xếp của hoa. Vì lí do này chúng ta phải bảo vệ cuộc sống của cây thường xuyên, việc giới hạn kỹ thuật Bonsai và một phong cách nào đó đã làm nghèo nàn sinh lí của cây.
Nếu bạn tìm cách buộc sự sang tạo riêng rẽ đặc biệt của cây cảnh mà không quan tâm đền phần thiên nhiên của nó cái cây sẽ bị úa tàn, sinh lý thảo mộc có giới hạn bạn cần phải hiểu biết để tạo ra cây cảnh Bonsai. Ngoại trừ những cây tự mọc hoặc trong rừng những cây trong khay hay trong chậu Bonsai. Tôi cho rằng chúng sống rất lâu mà bạn không ngừng phát triển và thể hiện với tình thương và nó chia sẻ niềm vui cùng với nỗi buồn của các bạn. Nguời ta nói rằng cây anh đào trung bình theo thiên nhiên khoảng 120 năm, nhưng người ta hiếm khi thấy những cây hoa đào ra nhiều như cây Bonsai. Nó trở thành một tôn giáo khi bạn chơi cây Bonsai. Có một tuổi thọ lâu dài hơn bản than của bạn khi thực tế tất cả các bạn tham gia vào nghệ thuật Bonsai đã từng có một thời học hay theo các vị thầy về Bonsai và đã quán triệt được kỹ thuật của Cokkan phong cách thẳng đứng hoặc phong cách bạch tuộc, phong cách nghiêng, phong cách thác đổ. Tôi đã từng làm việc với Bonsai hơn 60năm, và tôi vẫn bất ngờ về bón phân về đất trồng ,về nước và đá vế rằng cây, không có một phương pháp nào để đi dến một quyết định rất khoát. Đôi khi phai 3 mất vài năm để đi đến một giải pháp, vì thế tôi phải đi tới giải pháp của bản than mình đó là kỹ thuật đầy thử thách trong nghệ thuật Bonsai là chuyển một cây trồng không tự nhiên lắm sang rất tự nhiên.


Bài liên quan...


Bài viết khác