Videos

Những clip video về cây cảnh / bonsai được ghi lại tại Việt Nam và trên khắp thế giới.

Video: ghép cây tùng, bách xù P2

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây.
An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very t

Chiêm ngưỡng 1 cây Thông

Bonsai Quốc Tế: Chiêm ngưỡng 1 cây Thông đẹp.
Bonsai Tree Demonstration – Yamadori Scots Pine, Graham Potter from Kaizen Bonsai demonstrates on a Yamadori Scots Pine.