Ý tưởng

Chuyên mục tập hợp các ý tưởng tạo hình cây cảnh. Ý tưởng sẽ quyết định dáng thế của cây sau này. Ý tưởng có thể được vẽ trên giấy, bản phác thảo…