Hướng dẫn cắt tỉa hoa hồng nở đúng Tết

Bài viết chỉ cách tính thời điểm cắt tỉa để hoa hồng nở đúng Tết; hướng dẫn cách cắt tỉa, chăm sóc để có một chậu hoa hồng đẹp nhất.

Thời điểm cắt tỉa

Thời điểm cắt tỉa hoa hồng hết sức quan trọng. Đặc tính ra hoa của hoa hồng là theo chu kỳ độ lặp hoa. Tùy loài hoa hồng, thời tiết nơi trồng mà thời gian của một chu kỳ khác nhau. Tại Việt Nam có 2 miền thời tiết khác nhau:

Miền Bắc

 • Cây bụi hoa nhanh tàn cắt tỉa trước tết khoảng 38-42 ngày.
 • Cây bụi hoa lâu tàn cắt tỉa trước tết khoảng 45-50 ngày.
 • Cây leo nhanh tàn cắt tỉa tước tết khoảng 50-55 ngày
 • Cây leo lâu tàn cắt tỉa trước tết khoảng 55-60 ngày.

Miền Nam

 • Cây bụi hoa nhanh tàn cắt tỉa trước tết khoảng 32-35 ngày.
 • Cây bụi hoa lâu tàn cắt tỉa trước tết khoảng 35-40ngày.
 • Cây leo nhanh tàn cắt tỉa tước tết khoảng 40-45 ngày
 • Cây leo lâu tàn cắt tỉa trước tết khoảng 45-50 ngày.

Cắt tỉa hoa hồng

 • Đối với cây bụi cắt tỉa 1-3 tán nách lá hoặc cắt theo tán của cây.
 • Đối với cây leo cắt tỉa sâu hơn 3-7 nách lá để cây bật mầm mạnh hơn.
 • Cắt tỉa hang loạt các ngọn để cây bật mầm đồng đều dù cây đau có nụ hay có hoa.
 • Kết hợp cắt tỉa lá vàng, lá già và cành tăm để cây phát triển tốt nhất.

Chăm sóc hoa hồng

 • Tưới đủ nước cho cây,
 • Bón phân cho cây
  • Bón phân hưu cơ để giúp đất tươi xốp và giữ ẩm cho cây
  • Nên kết hợn với một lượng nhỏ phân hóa học để giúp cây phát triển tốt nhất,
 • Phun thuốc phòng bệnh cho cây.

Chúc bạn có một chậu hoa hồng rực rỡ vào dịp Tết!


Bài liên quan...