Video Kimura nói về cây thông núi

Video Kimura nói về cây thông núi

  Video cây cảnh     7.602

Pine in Huang shan and Chinese mountains:

...
Chiêm ngưỡng 1 cây Thông

Chiêm ngưỡng 1 cây Thông

  Video cây cảnh     3.738

Bonsai Quốc Tế: Chiêm ngưỡng 1 cây Thông đẹp. Bonsai Tree Demonstration - Yamadori Scots Pine, Graham Potter from Kaizen Bonsai demonstrates on a Yamadori Scots Pine.  

Video cây thông trắng khá đẹp

Video cây thông trắng khá đẹp

  Video cây cảnh     3.160

bonsai Quốc Tế: White pine, cây thông trắng có thể nói là đã hoàn hảo tầm tuổi 50-60 năm:   {youtube}Maq1s3_AWSU{/youtube}