Video: cắt tỉa cây tùng, bách xù P1

Video: cắt tỉa cây tùng, bách xù P1

  Video cây cảnh     4.593

Một cây tùng - bách xù, cắt các tán cây thấp, cắt tỉa cây để lại 3 thân chính hợp lý nhất - thế 3 thân trong bonsai. Tiếp dùng dây uốn tạo dáng, cố định cây bằng dây với chậu. We start with a five gallon nursery juniper, clean out undergrowth, and prune

...