Một Chuyến thăm Vườn của Walter Pall

Một Chuyến thăm Vườn của Walter Pall

  Nghệ nhân và tác phẩm     25.487

Các bạn hãy theo dõi cuộc hành trình về thăm vườn Walter Pall của đôi bạn trẻ Luka Musich:<<Khi bạn đi bộ vào khu vườn của Walter Pall, bạn như nhập vào thế giới của một trong những nghệ sĩ bonsai lớn nhất của ngày nay ..Và bạn đã choáng váng, thỏa

...