Đào, bứng, di chuyển một gốc mai

Đào, bứng, di chuyển một gốc mai

  Hoa mai     115.839

Một cây mai dưới đất cần đưa lên chậu, hoặc di chuyển cây tới vị trí khác cần có những kỹ thuật khi bứng cây mai, vẫn tuân thủ như bứng cây khác, nhưng do đặc điểm sinh học khó tính, với mai lại là việc khó khăn.

...
Cách chuyển vị trí cây trồng lâu năm

Cách chuyển vị trí cây trồng lâu năm

  Kiến thức cơ sở     43.773

Khi trồng cây cảnh, cây bóng mát, cây lâm nghiệp, cây ăn quả nhiều khi cần đào, đánh để chuyển vị trí các loại cây nhiều năm tuổi, có kích thước lớn sẽ được cây nhanh thu hoạch hoặc tạo thế cây lâu năm trong nghề trồng cây cảnh. Xin mách cách chuyển vị tr