Bonsai Demonstration - A garden juniper becomes a bonsai tree Part 2

Bonsai Demonstration - A garden juniper becomes a bonsai tree Part 2

  Video cây cảnh     2.961

Graham Potter styles a garden juniper for the first time, continued.

...
Bonsai Demonstration - A garden juniper becomes a bonsai tree Part 1

Bonsai Demonstration - A garden juniper becomes a bonsai tree Part 1

  Video cây cảnh     3.155

Graham Potter styles a garden juniper for the first time.

Cây Ôliu đẹp

Cây Ôliu đẹp

  Video cây cảnh     3.602

Bonsai Quốc Tế: Olive Tree - Kaizen Bonsai  

Video tạo dáng cho Thông

Video tạo dáng cho Thông

  Video cây cảnh     3.990

Bonsai Quốc Tế: Yamadori Bonsai Styling Demo  

Chiêm ngưỡng 1 cây Thông

Chiêm ngưỡng 1 cây Thông

  Video cây cảnh     3.736

Bonsai Quốc Tế: Chiêm ngưỡng 1 cây Thông đẹp. Bonsai Tree Demonstration - Yamadori Scots Pine, Graham Potter from Kaizen Bonsai demonstrates on a Yamadori Scots Pine.  

Video cây thông trắng khá đẹp

Video cây thông trắng khá đẹp

  Video cây cảnh     3.160

bonsai Quốc Tế: White pine, cây thông trắng có thể nói là đã hoàn hảo tầm tuổi 50-60 năm:   {youtube}Maq1s3_AWSU{/youtube}  

Slideshow bonsai Quốc Tế

Slideshow bonsai Quốc Tế

  Video cây cảnh     3.114

Nghệ thuật và thiên nhiên (xaata):   {youtube}ohLzFkBP_mY{/youtube}