Video Kimura nói về cây thông núi

Video Kimura nói về cây thông núi

  Video cây cảnh     7.600

Pine in Huang shan and Chinese mountains:

...
Video: cách ghép một cây thông

Video: cách ghép một cây thông

  Video cây cảnh     5.091

Cách ghép một cây thông (bonsai black pine grafting) do Brent Walston trên site evergreengardenworks.com thực hiện, clips của Bob Potts:

Chiêm ngưỡng 1 cây Thông

Chiêm ngưỡng 1 cây Thông

  Video cây cảnh     3.736

Bonsai Quốc Tế: Chiêm ngưỡng 1 cây Thông đẹp. Bonsai Tree Demonstration - Yamadori Scots Pine, Graham Potter from Kaizen Bonsai demonstrates on a Yamadori Scots Pine.  

Video cây thông trắng khá đẹp

Video cây thông trắng khá đẹp

  Video cây cảnh     3.160

bonsai Quốc Tế: White pine, cây thông trắng có thể nói là đã hoàn hảo tầm tuổi 50-60 năm:   {youtube}Maq1s3_AWSU{/youtube}  

Cây thông Xcôt-len này tạo dáng thế nào?

Cây thông Xcôt-len này tạo dáng thế nào?

  Ý tưởng tạo hình     16.580

cây thông Xcôt-len khi chưa tạo dáng