Kỹ thuật tanuki: ghép cây non với gốc cây chết hoặc gỗ lũa

Kỹ thuật tanuki: ghép cây non với gốc cây chết hoặc gỗ lũa

  Uốn tỉa     30.537

Tanuki là một từ của Nhật, diễn tả một kỹ thuật trong nghệ thuật tạo dáng Bonsai. Kỹ thuật taniki là dùng các thân cây chết, hoặc gỗ lũa … đã có những đường cong, nét uốn và độ lớn sẵn… và các cây sống tương đối còn non đang sức phát triển để tạo dáng.

...