Video: ghép cây tùng, bách xù P2

Video: ghép cây tùng, bách xù P2

  Video cây cảnh     3.316

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây. An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very t

...
Video: ghép cây tùng, bách xù P1

Video: ghép cây tùng, bách xù P1

  Video cây cảnh     3.366

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây. An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very t

Video: cách ghép một cây thông

Video: cách ghép một cây thông

  Video cây cảnh     5.091

Cách ghép một cây thông (bonsai black pine grafting) do Brent Walston trên site evergreengardenworks.com thực hiện, clips của Bob Potts: