Video: giâm cành 1 cây tùng - bách xù

Video: giâm cành 1 cây tùng - bách xù

  Video cây cảnh     8.447

Giâm cành từ một cành cây tùng - bách xù. How to grow junipers for bonsai from cuttings.

...
Cách nhân giống tùng La hán

Cách nhân giống tùng La hán

  Thông-Tùng     38.035

Tùng La hán có bộ rễ nhỏ, xanh tốt quanh năm nên được nhiều người chơi cây cảnh ưa chuộng. Có thể nhân giống tùng La hán bằng 3 cách: Gieo hạt, chiết cành và giâm cành. Trong đó, giâm cành là dễ làm và đơn giản nhất.

Kỹ thuật giâm cành cây thân gỗ

  Kiến thức cơ sở     71.781

Giâm cành là một trong những phương pháp nhân giống vô tính, được sử dụng khá rộng rãi tỏng nghề trồng trọt, nhất là trong sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp..., và cả trông cây cảnh.