Video: ghép cây tùng, bách xù P2

Video: ghép cây tùng, bách xù P2

  Video cây cảnh     3.316

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây. An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very t

...
Video: ghép cây tùng, bách xù P1

Video: ghép cây tùng, bách xù P1

  Video cây cảnh     3.366

Một cây cảnh đẹp cần có những vj trí cành đúng và đẹp, tuy nhiên lý do nào đó mà cành mọc không đúng hoặc cành bị gãy hỏng, hãy nghĩ tới việc ghép cành cho cây. An exercise in grafting shimpaku juniper foliage onto a prostrata juniper. Grafting is very t

Bonsai Demonstration - A garden juniper becomes a bonsai tree Part 2

Bonsai Demonstration - A garden juniper becomes a bonsai tree Part 2

  Video cây cảnh     2.961

Graham Potter styles a garden juniper for the first time, continued.

Bonsai Demonstration - A garden juniper becomes a bonsai tree Part 1

Bonsai Demonstration - A garden juniper becomes a bonsai tree Part 1

  Video cây cảnh     3.155

Graham Potter styles a garden juniper for the first time.