Đào, bứng, di chuyển một gốc mai

Đào, bứng, di chuyển một gốc mai

  Hoa mai     115.839

Một cây mai dưới đất cần đưa lên chậu, hoặc di chuyển cây tới vị trí khác cần có những kỹ thuật khi bứng cây mai, vẫn tuân thủ như bứng cây khác, nhưng do đặc điểm sinh học khó tính, với mai lại là việc khó khăn.

...