Xã Triệu Đề làm giàu từ cây cảnh

Xã Triệu Đề làm giàu từ cây cảnh

  Tin tức cây cảnh     13.386

Triệu Đề (h. Lập Thạch - t. Vĩnh Phúc) là một xã đất trật người đông với 7631 nhân khẩu, bình quân đất sản xuất nông nghiệp đạt 0,04ha/người, trong đó phần lớn là đất nghèo dinh dưỡng, một vụ. Chính vì điều kiện tự nhiên không thuận lợi nên rất khó để n

...
Nguyễn Ngọc Ái: Trồng cây cảnh - Vừa chơi vừa kinh doanh

Nguyễn Ngọc Ái: Trồng cây cảnh - Vừa chơi vừa kinh doanh

  Tin tức cây cảnh     9.030

Đầu giờ chiều, trời nắng gay gắt, vậy mà ngoài vườn, vợ chồng ông chủ vườn cảnh Hồng Mai cùng những người thợ làm vườn vẫn đang miệt mài làm việc.