Thái Bình: Làm giàu từ nghề trồng hoa, cây cảnh

Thái Bình: Làm giàu từ nghề trồng hoa, cây cảnh

  Tin tức cây cảnh     20.629

Toàn tỉnh có hơn 700 ha vườn ruộng đã chuyển đổi sang trồng hoa, cây cảnh, đưa giá trị thu nhập tăng từ 3 đến 10 lần so với trồng lúa; trong đó có trên 100 vườn cây có giá trị trên 1 tỷ đồng. Nhờ đó có trên 22.000 lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

...
Bật mí về "Vua" cây cảnh đất Bắc

Bật mí về "Vua" cây cảnh đất Bắc

  Tin tức cây cảnh     29.569

Không ít người trong giới sành chơi cây cảnh coi ông Phạm Văn Vĩnh ở xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, Nam Định là “vua” cây cảnh đất Bắc. Vườn cảnh nhà ông được đánh giá là đẹp, đắt giá hơn bất cứ triển lãm cây cảnh nào ở miền Bắc, với số vốn khoảng trăm tỷ

Xã Triệu Đề làm giàu từ cây cảnh

Xã Triệu Đề làm giàu từ cây cảnh

  Tin tức cây cảnh     13.386

Triệu Đề (h. Lập Thạch - t. Vĩnh Phúc) là một xã đất trật người đông với 7631 nhân khẩu, bình quân đất sản xuất nông nghiệp đạt 0,04ha/người, trong đó phần lớn là đất nghèo dinh dưỡng, một vụ. Chính vì điều kiện tự nhiên không thuận lợi nên rất khó để n