Nghệ thuật tạo dựng non bộ

Nghệ thuật tạo dựng non bộ

  Tiểu cảnh - Non bộ     23.543

Cũng như cây cảnh, non bộ là thú chơi đã nhiều đời và đã được nâng lên hàng nghệ thuật. Non bộ là một bố cục vật chất thu nhỏ tự nhiên phụ thuộc vào người chơi, nhỏ thì khuôn trong một cái chậu, lớn thì có trải ra trên diện tích 15 - 20 m2.

...