Bồn cảnh sơn thủy

Bồn cảnh sơn thủy

  Tiểu cảnh - Non bộ     11.059

Bồn cảnh sơn thủy hay non bộ là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp nghệ thuật. Nó là sự tái hiện và thu nhỏ vẻ đẹp của tự nhiên bao la trong một chiếc bồn bé nhỏ.

...