Muốn vết cắt nhanh liền sẹo

Muốn vết cắt nhanh liền sẹo

  Uốn tỉa     33.921

Trong tạo hình cây cảnh, chúng ta không thể không cưa cắt thân ngọn để làm lùn và thu nhỏ cây để có thể trồng trong bồn chậu, cũng không thể không cưa cắt bởi cành nhánh bát hợp lý hoặc không phù hợp với ý tưởng tạo hình.

...