Video: cách thay, chuyển chậu cây tùng

Video: cách thay, chuyển chậu cây tùng

  Video cây cảnh     5.308

Việc thay châu từ hình chữ nhật sang lục giác sẽ giúp cho cây tùng đẹp và phù hợp hơn. Cùng việc thay chậu, ta có thể bỏ bớt, cắt tỉa các cánh thấp, lá ... A fall repotting of a small juniper bonsai tree from an inappropriate rectangle pot into a better

...