Video: tạo dáng 1 cây si thành bonsai

Video: tạo dáng 1 cây si thành bonsai

  Video cây cảnh     13.705

Viêc thay chậu và uốn - cắt tỉa tạo dáng sẽ giúp cây si trở thành 1 bonsai thực thụ! The repotting and pruning of a Ginseng Ficus prebonsai, part of its conversion into a more traditional bonsai tree. How to turn a Ginseng Ficus into a real Bonsai Tree:

...
Video tạo dáng cho Thông

Video tạo dáng cho Thông

  Video cây cảnh     4.033

Bonsai Quốc Tế: Yamadori Bonsai Styling Demo