Cắt tỉa

1449247912 linh20sam201.jpg

Cắt tỉa cây cảnh

Để cây cảnh được giữ đúng “phom” dáng thế như ban đầu, người nghệ nhân luôn phải cắt tỉa cây. Cắt tỉa cây đang hoàn thiện là cách tạo hình dáng cho cây cảnh.