cây đa Tân Trào

caydaTanTrao.jpg

Cứu cây đa Tân Trào

Là một di tích sống nằm trong quần thể di tích cách mạng Tân Trào, nhưng từ vài năm nay, cây đa Tân Trào đã già cỗi và có dấu hiệu không thể bình phục.