Cô tô

lahancoto.jpg

Tuyệt diệt… tùng La hán

Những cây tùng La hán hiếm hoi còn sót lại trên huyện đảo Cô Tô.

Trên rừng, những cây tùng được “đánh dấu sở hữu” sẵn, được ra tay đẽo gọt để uốn thế ngay từ nhỏ… một cách thiếu kỹ thuật từ từ héo rũ ra mà chết… Trong sân nhà người dân, những cây