ghép rễ

Da2

Kỹ thuật ghép rễ Bonsai

Đối với tác phẩm bonsai, rễ còn là yếu tố làm tăng thêm vẻ đẹp, cũng như tạo cảm giác già cỗi. Cách ghép rễ để có được một cây bonsai có bộ rễ đẹp.