giâm cành

giam canh than go

Kỹ thuật giâm cành cây thân gỗ

Giâm cành là một trong những phương pháp nhân giống vô tính, được sử dụng khá rộng rãi, nhất là trong sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp…, và cả trông cây cảnh.