khắc thân cây

uonthan.jpg

Kỹ thuật khắc và uốn thân cây

Không thể nào uốn được những cây già, cây hoang dã. Chúng cần được khắc, tô điểm nếu chúng thiếu vẻ đẹp. Khi cây già được đem trồng trong chậu, sự tăng trưởng của chúng bị dừng lại, mọi vết thương đều khó lành sau khi bị cắt cành.