Mọt nông sản

motden.jpg

Mọt hại cây cảnh

Mọt ngũ cốc (mọt nông sản) có thể là các kẻ thù tệ hại nhất của bonsai, chúng tạo vết khía V không đều ở xung quanh các cạnh và trung tâm của lá.