nhện đỏ

nhendo.jpg

Diệt nhện đỏ

Nhện đỏ rất nhỏ, loại côn trùng họ bọ ve chích hút dinh dưỡng cây trồng, mà cây tấn công (đặc biệt là cây lá kim) trong thời tiết nóng, thời kỳ khô.