Rệp

rep

Rệp hại cây

Rệp hút dinh dưỡng từ cây và với số lượng lớn có thể gây hại nghiêm trọng tới cây. Cây có thể chêt nếu không được xử lý.