sâu cuốn lá

sau cuon la

Cách trừ sâu cuốn lá nhỏ

Cần dựa vào thông báo của trạm bảo vệ thực vật các địa phương về thời gian bướm sâu cuốn lá nhỏ ra rộ, trứng nở rộ để xác định thời điểm phun thuốc.