Tiểu cảnh

NonBo1.jpg

Non bộ và Tiểu cảnh

Trong một không gian sống hiện đại có một vườn rộng, một góc nhỏ, một tiểu cảnh hay chỉ đơn thuần là một cái cây đặt trong nhà đều đem đến cho chúng ta cảm giác gần gũi với thiên nhiên.